Home  /  Projekty

 

ZA ŻYCIEM

            Rządowy program Za Życiem | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna ...

Jest to program rządowy, który realizujemy od września 2018 r. Wszystkie terapie w ramach programu są BEZPŁATNE. Program dedykowany jest  dzieciom zagrożonym niepełnosprawnością (od narodzin do podjęcia nauki szkolnej).  Współpracujemy z placówkami służby zdrowia, pomocy społecznej i oświaty. Celem programu jest zapewnienie dziecku jego rozwoju poprzez:  zorganizowanie specjalistycznej terapii oraz udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielsku-Białej w której należy złożyć pełną dokumentację.
http://poradnia.bielsko.pl/zazyciem.php

 

RAKIETA

Warsztaty RAKIETA to zajęcia rozwojowe dla dzieci. Prowadzone są przez cenionego psychologa. Terapia odbywa się w małych grupach dostosowanych wiekowo.

Rozwiązywanie problemów

Ambicja

Kreatywność

Inteligencja

Emocje

Twórcze metody uczenia się

Aktywność ruchowa

 

LUBIMY TO: