Home  /  Terapeuci

 

 

Magdalena Cebrat

logopeda, filolog polski, arteterapeuta, terapeuta ręki, założycielka Centrum Terapii aleTOproste.

Absolwentka 5-letnich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych o profilu arteterapia na Uniwersytecie Śląskim. Od wielu lat pracuje w kształceniu integracyjnym stwarzając tym samym warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego jak i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się prawidłowym nabywaniem i kształtowaniem mowy, korygowaniemwad wymowy oraz prawidłową artykulacją. Zdobyła również doświadczenie pracując z pacjentami dorosłymi w szpitalu powiatowym na oddziałach udarowym i neurologicznym.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Sylwia Maryszewska

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI), hipoterapeuta, zielarz-fitoterapeuta, terapeuta ręki

Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie poparte współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradnią rehabilitacyjną oraz przedszkolami integracyjnymi. Pracuje z niemowlętami  udzielając  instruktażu  pielęgnacyjnego,  korektą wad  postawy  u  dzieci,  oraz  rehabilitacją  pacjentów  dorosłych  podchodząc  holistycznie  do funkcjonowania człowieka.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Bernadetta Heller-Gardyńska

oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w pisaniu (dysleksja, dysgrafia) oraz trudnościami w liczeniu (dyskalkulia) . Wykonuje badania pod kątem nadpobudliwości testem MOXO – polecanym przez przez neurologów dziecięcych i psychiatrów. Prowadzi badania związane z tematem postrzegania i odbioru muzyki przez dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie korzystania z zasobów muzycznych i konsultacji merytorycznych.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Elżbieta Krupa

psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego. Posiada bogatą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym. Prowadzone przez Panią Elę indywidualne i grupowe zajęcia cieszą się dużym uznaniem i popularnością. Ze szczególną troską angażuje się w pracę na rzecz rozwijania zainteresowań i mocnych stron dzieci i młodzieży oraz wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, a także pomocy ich rodzicom i nauczycielom. Konsultowała wiele projektów edukacyjnych, współpracuje z placówkami oświatowymi oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi opiekującymi się dziećmi zdolnymi.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

 

Joanna Rotyńska

logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz logopedii z komunikacją alternatywną na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi zaburzeniami mowy i komunikacji, a także w terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. W swojej pracy z dzieckiem praktykuje zasadę nauka poprzez zabawę. Bo zabawa to główna forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dotychczasowe doświadczenie logopedyczne uzyskała podczas pracy w przedszkolach, ośrodkach rehabilitacji oraz prywatnych gabinetach logopedycznych. Poza pracą z dziećmi–blogerka, tworzy autorskie pomoce logopedyczne oraz pisze artykuły, którymi dzieli się na blogu: https://www.logopestka.pl/

Dowiedz się wiecej