Home  /  Terapeuci

 

 

Magdalena Cebrat

logopeda, specjalista ds. spektrum autyzmu, filolog polski, arteterapeuta, terapeuta ręki, założycielka Centrum Terapii aleTOproste.

 

Absolwentka 5-letnich studiów logopedycznych na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych o profilu arteterapia na Uniwersytecie Śląskim.

Od wielu lat pracuje w kształceniu integracyjnym, stwarzając tym samym warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, jak i wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowe studia podyplomowe z zakresu autyzmu i innych zaburzeń rozwojowych dały jej możliwość podsumowania wiedzy praktycznej i jeszcze bardziej poszerzyły wachlarz kompetencji.

Przez kilka lat pracowała z pacjentami dorosłymi w szpitalu powiatowym na oddziałach udarowym i neurologicznym. W 2018 r. założyła Centrum Terapii aleTOproste w Bielsku-Białej , gdzie prowadzi projekt rządowy „Za życiem” dedykowany dzieciom i ich rodzinom w zakresie kompleksowej pomocy od chwili wykrycia zagrożenia niepełnosprawnością.

Zajmuje się prawidłowym nabywaniem i kształtowaniem mowy, korygowaniem wad wymowy oraz prawidłową artykulacją. Równolegle wskazuje formy specjalistycznej i kompleksowej pomocy, a także jest członkiem Zespołu Terapeutycznego.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Sylwia Maryszewska

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej (SI), hipoterapeuta, zielarz-fitoterapeuta, terapeuta ręki

Ukończyła studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie poparte współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradnią rehabilitacyjną oraz przedszkolami integracyjnymi. Pracuje z niemowlętami  udzielając  instruktażu  pielęgnacyjnego,  korektą wad  postawy  u  dzieci,  oraz  rehabilitacją  pacjentów  dorosłych  podchodząc  holistycznie  do funkcjonowania człowieka.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Bernadetta Heller-Gardyńska

oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki

Absolwentka Uniwersytetu pedagogicznego w Krakowie, Akademii Techniczno-Humanistycznej oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej. Od wielu lat współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zajmuje się diagnozowaniem dzieci z trudnościami w nauce, specyficznymi trudnościami w pisaniu (dysleksja, dysgrafia) oraz trudnościami w liczeniu (dyskalkulia) . Wykonuje badania pod kątem nadpobudliwości testem MOXO – polecanym przez przez neurologów dziecięcych i psychiatrów. Prowadzi badania związane z tematem postrzegania i odbioru muzyki przez dzieci. Współpracuje z Uniwersytetem Śląskim w zakresie korzystania z zasobów muzycznych i konsultacji merytorycznych.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

Joanna Pietraszko

pedagog, terapeuta SI, oligofrenopedagog, terapeuta ręki, trener Smyko-Multisensoryki

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w Bielsku-Białej, Członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej. Z wykształcenia oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta integracji sensorycznej (SI) oraz terapeuta ręki. Swoje doświadczenie zdobywała podczas pracy z dziećmi jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, prowadząc grupę terapeutyczną dla dzieci z autyzmem oraz jako nauczyciel wspomagający z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Podnoszenie kwalifikacji na licznych szkoleniach jest dla niej pasją.
Najlepiej czuje się pracując z dziećmi z wyzwaniami edukacyjnymi.

Dowiedz się wiecej

 

 

 

 

Joanna Rotyńska

logopeda, pedagog, terapeuta ręki

Absolwentka magisterskich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz logopedii z komunikacją alternatywną na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Specjalizuje się w pracy z małymi dziećmi oraz dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z z wadami wymowy, opóźnionym rozwojem mowy oraz innymi zaburzeniami mowy i komunikacji, a także w terapii ręki i zaburzeń motoryki małej. W swojej pracy z dzieckiem praktykuje zasadę nauka poprzez zabawę. Bo zabawa to główna forma działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dotychczasowe doświadczenie logopedyczne uzyskała podczas pracy w przedszkolach, ośrodkach rehabilitacji oraz prywatnych gabinetach logopedycznych. Poza pracą z dziećmi–blogerka, tworzy autorskie pomoce logopedyczne oraz pisze artykuły, którymi dzieli się na blogu: https://www.logopestka.pl/

 

 

Magdalena Maria Grabska

instruktorka Gimnastyki Słowiańskiej Kobiet w Polsce, fizjoterapeutka, masażystka

Jest pasjonatką filozofii slow life, oraz holistycznego podejścia do procesów leczenia. Miłośniczka zwierząt i kontaktu z naturą.
Poszukiwania najlepszej formy pracy z ciałem prowadziły mnie poprzez sztuki walki, tai chi, Qigong, jogę aż do gimnastyki słowiańskiej, prawie 4 lata temu i która to praktyka pozwolila połączyć pasję z doświadczeniem w pracy jako fizjoterapeuta.
Najważniejsze jest dla niej bezpieczeństwo oraz indywidualne podejście do każdej ćwiczącej, a znajomość anatomii i fizjologii ułatwia jej wykorzystanie pełnego potencjału ćwiczeń.
Pracuje również z ciałem za pomocą akupresury i masaży. Preferuję holistyczne podejście do procesów leczenia a praca jest moją pasją

Dowiedz się wiecej

 

 

[/tx_column]