Home  /  Terapie

 

LOGOPEDIA

DIAGNOZA

W trakcie badania przeprowadzony jest wywiad z rodzicami na temat przebiegu ciąży i porodu, spostrzeżeń dotyczących pierwszych postępów dziecka w zakresie kształtowania i rozwoju mowy.

Logopeda podczas tej wizyty bada aparat mowy małego pacjenta, zasób słów, artykulację. Zdarza się, że zleca inne badania specjalistyczne w celu wyeliminowania czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na kształtowanie i rozwój mowy. Są to badania typu badanie słuchu, konsultacja z laryngologiem czy neurologiem. Spotkanie to pozwala nam ocenić braki w rozwoju oraz zaplanować poszczególne etapy terapii. W zależności od wieku dziecka oraz wyników testu artykulacyjnego logopeda określa dalsze postępowanie w zakresie terapii. Diagnoza trwa 60 min. i odbywa się w obecności dziecka oraz rodziców/rodzica.

TERAPIA

W terapii ważna jest regularność spotkań.  Najczęściej rodzice wybierają spotkania jeden raz w tygodniu. Pamiętajmy, że bez ćwiczeń w domu terapia logopedyczna nie ma pełnego wymiaru. Należy ćwiczyć z dzieckiem codziennie, czuwać nad jego prawidłową artykulacją. Pozwoli nam to cieszyć się ze wspólnie osiągniętych sukcesów. Jednostka terapeutyczna trwa 60min. i odbywa się najczęściej bez udziału rodzica w gabinecie.

 

FIZJOTERAPIA  

Twoje dziecko ma trudności z prawidłową postawą ciała? Specjalista fizjoterapii dziecięcej udzieli Państwu cennych wskazówek jak postępować z maluchem aby zapewnić mu  prawidłowy rozwój oraz powrócić do prawidłowych wzorców postawy i ruchu. Dokona oceny jak kształtuje się jego postawa, rozwój ruchowy oraz zapewni specjalistyczną terapię dobraną do potrzeb Twojego dziecka.

Przygotowanie do zajęć:

-maluch – minimum pół godziny po jedzeniu, proszę zabrać dla niego kocyk lub duży ręcznik;

-starsze dziecko – prosimy przygotować strój do ćwiczeń, który nie krępuje ruchów, na salę gimnastyczną wchodzimy bez obuwia.

Czas zajęć 60min; zaś dla młodszych dzieci możliwość terapii półgodzinnej.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Czy Państwa dziecko nie chce myć włosów? Nie chce ubierać ciasnych ubrań? „Gryzą” go  metki? Nie pozwala obciąć sobie paznokci? Jest nadwrażliwe słuchowo? Jest bardzo pobudzone kiedy są Państwo w nowym miejscu? A może jest „idealnym” dzieckiem  i potrafi przez długie godziny samodzielnie się bawić?

TAK – to wszystko są niepokojące objawy, które mogą świadczyć o zaburzeniach integracji sensorycznej. Nasze ciało odbiera świat przez zmysły: dotyku, wzroku, słuchu, smaku, węchu i propriocepcji czyli czucia głębokiego. Bodźce przekazywane są do mózgu, który je analizuje i przesyła adekwatną odpowiedź. Niestety, układ nerwowy dziecka w trakcie rozwoju może wykazywać pewne nieprawidłowości w odbiorze, analizie i reakcji na bodźce. Jeżeli cokolwiek zaniepokoi Państwa w zachowaniu dziecka warto skonsultować to z naszym specjalistą. Im wcześniej wykryjemy trudność tym łatwiej się z nią uporać. Nasza specjalistka od integracji sensorycznej podczas godzinnej obserwacji dziecka i wywiadu z rodzicami zauważy każdą nieprawidłowość i udzieli Państwu cennych wskazówek. Jeżeli zaistnieje potrzeba mogą Państwo wykonać pełną diagnostykę integracji sensorycznej. Są to przeważnie trzy spotkania uzależnione od możliwości dziecka i omówienie wyników przeprowadzonych testów. Terapia to godzinne zajęcia, podczas których dziecko wykonuje prawidłowe ćwiczenia wspomagające prawidłowy rozwój procesów integracji sensorycznej.

Przygotowanie dziecka do zajęć: prosimy aby dziecko nie spożywało słodyczy w dniu badania i było ubrane  w strój odpowiedni do ćwiczeń, który nie krępuje ruchów. Dziecko na salę integracji sensorycznej wchodzi bez obuwia.

 

MASAŻ

Wykonywany przez naszą fizjoterapeutkę nie jest typowym zabiegiem z jakiego mogą Państwo skorzystać w dowolnym gabinecie. Najczęściej pacjent trafia do gabinetu już bólem, który utrudnia mu funkcjonowanie. Dzięki wiedzy i doświadczeniu  naszej fizjoterapeutki będą Państwo będą się cieszyć dobrym samopoczuciem i idealną kondycją. Na zabieg należy się przygotować: przez kąpiel ciała, wstrzymanie się od jedzenia na godzinę przed zabiegiem, zabranie własnego ręcznika i kocyka. Zabieg może być bolesny, ale jest bardzo skuteczny. Jeżeli jest potrzeba na koniec zabiegu używana jest moksa – specjalne ziołowe cygaro, którym ogrzewa się punkty na ciele. Jest to bardzo przyjemne relaksujące. Czas zabiegu jest dostosowany do potrzeb pacjenta, trwa około godziny.

 

OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 

Integracja społeczna, rewalidacja, edukacja, włączająca, rehabilitacja społeczna osób z niepełnosprawnością to dynamiczne procesy mające na celu rzeczywiste scalenie świata ludzi z niepełnosprawnością ze światem ludzi pełnosprawnych. Odpowiednia diagnoza i terapia przygotują do edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Formy pracy wykorzystują elementy pedagogiki zabawy, muzykoterapii, terapii behawioralnej, terapii ręki pozwalają na rozwój możliwości i potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

SURDOPEDAGOGIKA

Słuch pogarsza się z upływem życia człowieka. Co jednak jeśli z innych przyczyn słyszymy słabo lub nie słyszymy wcale? Terapia surdopedagogiczna dedykowana jest dzieciom z niedosłuchem. Obejmuje min. pomoc w interpretacji dźwięków, uwrażliwianie na  muzykę, rozwój mowy, poszerzanie słownika czynnego i biernego.

 

PEDAGOGIKA

Jeśli rodzic lub nauczyciel zauważy trudności z przyswajaniem nauki, trudności dydaktyczne, wychowawcze -zapraszamy na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i deficytami funkcji percepcyjno-motorycznymi. Są to zajęcia, które obejmują wiele dziedzin nauki. Dzięki nim dziecko będzie swobodniej przyswajało naukę w szkole.

 

TERAPIA RĘKI

Jest kierowana dla dzieci, które nie lubią rysować, mają kłopoty z cięciem, lepieniem, wiązaniem sznurowadeł, zapinaniem guzików, kreślą niedokładne szlaczki, literki, nieprawidłowo trzymają ołówek, ściskają go za lekko, lub za mocno. Elementy terapii ręki – czyli pracy związanej z usprawnianiem pracy rąk, poprawą koordynacji oraz precyzją – są realizowane na każdych zajęciach terapeutycznych przez wszystkich naszych certyfikowanych terapeutów.  

 

TEST MOXO 

Jako jedyna placówka w Bielsku-Białej oferujemy diagnozę izraelskim testem MOXO

Został zaprojektowany oraz wynormowany w taki sposób, by wspierać diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

  • dzieci w wieku 7-12 lat
  • młodzieży i dorosłych w wieku 13-60 lat

Badanie za pomocą testu MOXO wykonywane jest przez odpowiednio przeszkolonych specjalistów, m.in. psychiatrów, neurologów, psychologów i pedagogów.

Test  generuje wyniki w czterech obszarach:

  • zaburzenia uwagi,
  • czasu reakcji,
  • impulsywności 
  • nadruchliwości.

Po wykonaniu testu przez certyfikowanego terapeutę, rodzic otrzymuje wyniki badania, który są szczegółowo omawiane pod kątem dalszej pracy zarówno w domu jak i w szkole.

 

KORP

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) jest narzędziem przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.